BELYSNING2019-03-04T02:27:47+00:00

BELYSNING

Før gassbelysningens tid hadde man kun vokslys, fakler og oljelamper til å lyse opp med både innendørs og utendørs. The Gas Light & Coke Company ble etablert i London i 1812. Dette ble verdens første gassverk som leverte gass til offentlig bruk. Sammen med de øvrige resultatene fra den industrielle revolusjon i England, spredte gassproduksjonen seg hurtig til alle andre verdensdeler. Blant annet ble denne energikilden benyttet til den første virkelig effektive belysning i byer og tettsteder.

Vi samarbeider med historiske jernstøperier som har produsert gasslykter etc. – i mange stilarter – fra tidlig på 1800-tallet. Disse har sitt gamle kvalitetshåndverk i behold og sier bestemt at ”Vi leverer ikke kopier – våre produkter er de ekte varene som vi alltid har arbeidet med”. Den eneste forandring som har funnet sted er at lyktene i dag leveres med moderne valgfrie elektriske installasjoner.